Parametry techniczne

WŁAŚCIWOŚĆ WARTOŚĆ DOWÓD
Rodzaj drewna Świerk, jodła – z drewna z certyfikatem PEFC Na życzenie także inne rodzaje drewna
Warstwy desek i twardzieli 2,4-8 cm Technicznie wysuszone i przesortowane jakościowo
Klasa wytrzymałości i sortowani C24 (=Sio) oraz max. 30 % C16 (=S7) ETA - 13/0785
Wilgotność drewna 12 % (+/- 2 %) Przy dostawie
Maksymalny format L = 8,5 m, B = 3,10 m, D = 0,364 m Możliwe wykonania specjalne
Gęstość na surowo 450 kg/m3 i 5,0 KN/m3 Gęstości dla ciężaru do transportu: według EN 1991-1-1 dla obliczeń statyki
Przewodność cieplna A = 0,079 - 0,12 W/(m*K) Wartości wg raportów z badań i norm
Pojemność cieplna cp = 1,6 kJ/(kg*K) EN ISO 10456
Odporność na dyfuzję M = 37 Wartości wg raportu z badań
Przepuszczalność powietrza Klasa 4 Wartości wg raportu z badań, wg EN 12207, połączenia, powierzchnie czołowe itp. należy odpowiednio uszczelnić
Zachowanie podczas pożaru Klasa D-s2 d0 Wartości tabelaryczne wg EN 13501-1
Ognioodporność
H-100 W17
REI 60 Wg raportu z badań, wg EN 13501 -2
Ognioodporność
H-100 W36 (nie Thermo)
REI 120 Wg raportu z badań, wg EN 13501 -2
Prędkość spalania 0,7 mm/min Wartości tabelaryczne wg EN 1995-1-2

Nasze Credo

Thoma buduje najzdrowsze domy, co zostało dowiedzione w wiarygodny sposób naukowy.

Udaje się to przede wszystkim dzięki złączonemu mechanicznie drewnu księżycowemu w miejsce powszechnie spotykanych klejów oraz środków ochrony drewna.

Domy Thoma stanowią wzór bezodpadowej gospodarki budowlanej zgodnej z zasadą cyklu lasu. Obecnie sektor budowlany wytwarza najwięcej odpadów na świecie.

Dzięki innowacji i patentom budujemy energetycznie samowystarczalne domy z drewna bądź domy o minimalnym zapotrzebowaniu na energię – bez uciążliwych materiałów izolacyjnych i bez skomplikowanej techniki.

Domy Thoma, które same się ogrzewają i schładzają, czynią elektrownie atomowe zbędnymi. Kończą wojny o ropę naftową. Domy Thoma- jak drzewo, miasta- jak las.

Idź do sklepu
Zobacz film