Technologia

Thoma opracował i opatentował własny system budowy domów Holz100. Używa do niego drewna pochodzącego z drzew iglastych, ścinanych zimą, na kontrolowanym obszarze, w fazie ubywającego księżyca. Ścięte drzewa leżakują dwa lata. Powstają z nich ściany grubości od 12 do 36 cm, składające się z kilku warstw desek ułożonych krzyżowo i po przekątnej. Połączone są drewnianymi kołkami bukowymi, które zapewniają czysto mechaniczne, nierozerwalne połączenie. Masywne płyty drewniane stosowane są jako nośne, usztywniające oraz nienośne elementy ścian, stropów i dachów lub elementów specjalnych budowli drewnianych. Taka konstrukcja daje stabilność i wytrzymałość porównywalną ze ścianą betonową i jest odporna nawet na zalanie przez powódź.

Brak kleju między warstwami ścian Holz100 pozostawia mikroskopijne odstępy, które wypełnia powietrze. Dzięki temu ściany grubości 36 cm mają współczynnik przenikania ciepła taki jak ściana z klejonego drewna grubości 75 cm. Instytut Fraunhoffera w Stuttgarcie i Uniwersytet Technologiczny w Graz potwierdziły te wyniki.

Czas utraty ciepła przez ścianę 36 w domu Holz100 jest 5 razy dłuższy w porównaniu z konwencjonalnymi systemami stosowanymi w budownictwie masowym i około 15 do 20 razy dłuższy w porównaniu ze ścianami wznoszonymi w systemie szkieletowym (budownictwo lekkie).

Lite drewno poddawane obróbce bez środków chemicznych zużywa w czasie produkcji tylko niewielką część energii potrzebnej do produkcji drewna poddawanego obróbce chemicznej, cegieł, cementu czy zbrojonego betonu.

System Thomy Holz100 uzyskał w instytucie IBS w Linzu najwyższy certyfikat bezpieczeństwa pożarowego. Ściana z takiego drewna jest zdaniem specjalistów od 3 do 5 razy bardziej ognioodporna niż żelbeton czy cegły.

Thoma daje 50-letnią gwarancję na zawilgocenie i pleśń, jako że w jego systemie nie ma warstwy izolacyjnej lub jest nią wełna drzewna.

Po wykorzystaniu Holz100 nie wymaga specjalnego recyclingu. Pozostaje czyste drewno, będące cennym materiałem dla przyszłych pokoleń.

Rodzaje ścian

Ściana zewnętrzna 36,4 cm

Nasza gruba ściana zewnętrzna oferuje ze swoją 36-centymetrową masywną warstwą drewna najlepszy klimat mieszkalny oraz najwyższy komfort. Umożliwia ona budowanie bez izolacji.

Ściana zewnętrzna 30,6 cm

Ze swoją prawie 140-kilogramową masą metra kwadratowego ściana ta zapewnia, dzięki swojej wysokiej zdolności akumulacji, wyrównanie szczytowych wartości wysokiej i niskiej temperatury w okresie ponad 1 miesiąca.

Ściana zewnętrzna 25 cm

Nasza 25-centymetrowa ściana została wykonana jako pierwsza w systemie „Holz100-Thermo i zapewnia wysokie właściwości izolacyjne w porównaniu do normalnego drewna litego. Dzięki rdzeniowi o grubości 80 mm zostaje zwiększona także pionowa nośność ściany

Ściana zewnętrzna 20 cm

Ściana 20-centymetrowa, dzięki grubej strukturze ściany, zapewnia wysoki stopień ochrony przeciwpożarowej oraz wszystkie korzyści masywnej ściany z drewna litego.

Ściana zewnętrzna 17 cm

17-centymetrowa ściana Holz100 jest wchodzącym modelem ściany zewnętrznej. Łączy ona zorientowany kosztowo budżet z wysokim standardem zdrowotnym oraz komfortem mieszkania.

Ściana wewnętrzna 14 cm

14-centymetrowa ściana stosowana jest jako nośna ściana wewnętrzna i zwiększa zdolność akumulacji cieplnej Państwa domu.

Ściana wewnętrzna 12 cm

12-centymetrowa ściana Holz100 stosowana jest jako nienośna ściana wewnętrzna. Łączy ona minimalną grubość ściany z korzyściami dawanymi przez lite drewno, a także z dobrą dźwiękoszczelnością.

Rodzaje stropu

Strop 21,2 cm

Dzięki górnemu i dolnemu pasowi nasz 21-centymetrowy strop umożliwia rozpiętość w obszarze dachu ponad 5 metrów. Dzięki dwóm warstwom wewnętrznym działa dodatkowo jako element statycznie usztywniający.

Strop 17,6

Nasz 17,6-centymetrowy strop ma podobne rozpiętości statyczne jak jego większy brat o grubości 21,2 cm. Według ETA płyta ta nie może być używana jako element usztywniający w statyce. Stanowi ona rozwiązanie optymalizujące koszty bezkompromisowej budowy z drewna litego.

Nasze Credo

Thoma buduje najzdrowsze domy, co zostało dowiedzione w wiarygodny sposób naukowy.

Udaje się to przede wszystkim dzięki złączonemu mechanicznie drewnu księżycowemu w miejsce powszechnie spotykanych klejów oraz środków ochrony drewna.

Domy Thoma stanowią wzór bezodpadowej gospodarki budowlanej zgodnej z zasadą cyklu lasu. Obecnie sektor budowlany wytwarza najwięcej odpadów na świecie.

Dzięki innowacji i patentom budujemy energetycznie samowystarczalne domy z drewna bądź domy o minimalnym zapotrzebowaniu na energię – bez uciążliwych materiałów izolacyjnych i bez skomplikowanej techniki.

Domy Thoma, które same się ogrzewają i schładzają, czynią elektrownie atomowe zbędnymi. Kończą wojny o ropę naftową. Domy Thoma- jak drzewo, miasta- jak las.

Idź do sklepu
Zobacz film