Nagrody i certyfikaty

Przestrzeganie norm jest w pełni normalne. Nasze cele w zakresie jakości idą dużo dalej, co znajduje wyraz w dokonywanych przez nas inwestycjach.

W tartaku, będącym własnością firmy Thoma, ścinamy drzewa w okresie zmniejszonego wycieku soku, przy księżycu ubywającym. Ta bardzo dawna tradycja, która sprzyja lepszemu przechowywaniu drewna i zapewnia ochronę przed grzybami oraz szkodnikami, była znana we wszystkich kulturach wykorzystujących drewno do budowy. W Japonii znajdują się najstarsze budowle drewniane świata (1600 lat). Ścinanie drzew przy księżycu ubywającym było
i pozostaje właściwym działaniem. Państwa dom Holz100 spółki Thoma jest wzniesiony z takiego właśnie drewna.

Liczne certyfikaty i nagrody potwierdzają dążenie do osiągnięcia trwałej wysokiej jakości przez firmę Thoma.

Cradle to Cradle ze Złotą Certyfikacją

Szczególnym osiągnięciem firmy Thoma jest otrzymanie nagrody Cradle to Cradle ze Złotą Certyfikacją. Jest to jedyna nagroda, która przyznana została przez Cradle to Cradle Products Innovation Institute w Kaliforii/USA za stuprocentowy zdrowy i ekologiczny materiał budowlany, zastosowany do budowy obiektów.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-13-0785

EuropTechnZulassung-ETA-13-0785_Holz100_deutsch-1
ORYGINAŁ
Holtz 100 Europejska Aprobata Techniczna
TŁUMACZENIE