To znak gwarantowanej jakości chronionej Patentami

Międzynarodowy patent Holz100 gwarantuje, że wyroby znakowane Holz100 oferowane będą jako wyroby oryginalne.

Twoje korzyści:

• Twój dom będzie miał zalety oryginalne - gwarantowane przez Wynalazcę.