To naturalna wysoka izolacyjność cieplna budynku

Drewno lite to materiał o bardzo wysokiej izolacyjności cieplnej: współczynniku przenikania λ = 0,2 W/m*K .

Próby i doświadczenia z warstwami drewna litego ze szczelinami powietrznymi w systemie Holz100 doprowadziły do ulepszenia tego parametru. Ściany Thoma Holz 100 izolują jeszcze lepiej. To materiał o współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,079 W/m*K. Jego parametry są około dwa razy lepsze od drewna litego czy klejonego przy porównywalnej grubości ścian (30-40 cm, łącznie z warstwą zewnętrzną).

Współczynnik przenikania ciepła w systemie Holz100 przy grubości ściany
36,4 cm osiągany jest na poziomie U = 0,209 W/m2*K. Gwarantuje to spełnienie aktualnych norm, bez konieczności dodatkowych warstw izolacyjnych (obecny wymóg U=0,3 W/m2*K , od 2020r U=0,2 W/m2*K).

Holz100 to domy o rekordowym współczynniku izolacyjności cieplnej
i minimalnym zużyciu energii. To domy energooszczędne, które minimalizują koszty ogrzewania.

Twoje korzyści:

• To prosty sposób na niskie koszty eksploatacji budynku.