Polityka prywatności

RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

RODO jest Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego stosowanie wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 roku.

RODO jako akt prawny obowiązujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wprowadzenie tego Rozporządzenia ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących praw osób, których dane dotyczą.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma DomDrewno100 Maria Gritsch, 33-340 Stary Sącz, Łazy Biegonickie 169,  NIP 734 352 34 74, REGON: 123026820.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- realizacji zamówienia (np.: zakup książek), jeśli dokonywaliście Państwo zakupu w naszym sklepie online, osobiście lub telefonicznie;

- przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz innych informacji dotyczących naszej działalności, w postaci wiadomości email lub komunikatów sms, na wskazane adresy email oraz numery telefonów komórkowych;

- obsługi reklamacji, jeśli dokonywali Państwo reklamacji naszych produktów;

- realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa dotyczących kwestii podatkowych, finansowych, związanych z realizacją umowy, wystawienia faktur;

- realizacji innych umów, o ile doszło do ich zawarcia, niezależnie od formy
i miejsca;

- realizacji innych, prawnie usprawiedliwionych celów, w tym także jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.

Odbiorcami Państwo danych osobowych mogą być:

  1. operatorzy pocztowi i kurierzy,

  2. podmioty świadczące na rzecz firmy DomDrewno100 Maria Gritsch usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

  3. podmioty będące współpracownikami firmy DomDrewno100 Maria Gritsch jak np. biura architektoniczne, firmy budowlane, firmy konstrukcyjne itp.,

  4. dostawcy systemów informatycznych, usług hostingowych oraz IT,

  5. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

  6. organy uprawnione do otrzymania Państwo danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Rodzaj przetwarzania danych osobowych

W zależności od tego, jakiego celu dotyczy przetwarzanie danych osobowych oraz w jaki sposób zostały do nas dostarczone, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki (imię, nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu komórkowego, adres email, podpis.

Pozyskiwanie Państwa danych osobowych odbywa się bezpośrednio od Państwa, przez stronę www, formularz umieszczony na stronie www. Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe w wyniku skierowania do nas korespondencji pisemnej lub jeśli podadzą nam Państwo dane osobowe
w rozmowie telefonicznej albo w inny sposób.

Udostępnianie Państwa danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli nasi Pracownicy
i Współpracownicy, czyli osoby które upoważniliśmy do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem przyznanych im praw i zleconych zadań. Państwa dane będą także udostępniane naszym podwykonawcom, takim jak: firmy przewozowe, firmy realizujące zlecenia płatności, firmy architektoniczne, budowlane, wydawnictwa oraz inne podmioty, z którymi współpracujemy w celu realizacji wiążących nas z Państwem relacji. Państwa dane mogą być także udostępniane wszelkim podmiotom uprawnionym na podstawie prawa do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzoną przez nas działalnością (organy podatkowe, banki itp.).

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych to m.in.:

- prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;

- prawo do wniesienia sprzeciwu związanego ze szczególną sytuacją,
w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

W uzasadnionych przypadkach, wynikających z przepisów prawa, nakładanych na nas obowiązkach lub prawnie uzasadnionym celu przetwarzania, Państwa prawa mogą ulegać ograniczeniu. W takim przypadku przekażemy Państwu odpowiednią informację. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody w określonym celu, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać zgodnie z instrukcjami otrzymanymi w komunikacji e-mail.

Podawanie danych osobowych

W niektórych przypadkach podanie danych osobowych w określonym przez nas zakresie będzie przez nas wymagane. Dotyczy to przede wszystkim realizacji umów lub działań podejmowanych przez nas przed zawarciem umowy oraz innych działań wymagających od nas przetwarzania Państwa danych osobowych w celu zrealizowania Państwa prawa lub żądania.

W sytuacji, jeżeli mają Państwo życzenie uzyskać od nas szczegółowe informacji dotyczących technologii Holz100, naszych działań związanych z tą technologią, jak i produktów reklamowych, podanie danych osobowych (imienia i nazwiska, telefon) jest obowiązkowe.

W sytuacji, w której nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe w określonym celu, czyli np. nie chcą Państwo otrzymywać od nas: komunikatów e-mail, komunikatów sms itp. lub mają Państwo pytanie w związku z przetwarzaniem danych osobowych – prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www pod adresem: domdrewno100.pl/kontakt lub poprzez wskazany na tej stronie adres e-mail do naszego biura: info@domdrewno100.pl.

 

Firma:

DomDrewno100
Maria Gritsch
33-340 Stary Sącz
Łazy Biegonickie 169

 

Nasze Credo

Thoma buduje najzdrowsze domy, co zostało dowiedzione w wiarygodny sposób naukowy.

Udaje się to przede wszystkim dzięki złączonemu mechanicznie drewnu księżycowemu w miejsce powszechnie spotykanych klejów oraz środków ochrony drewna.

Domy Thoma stanowią wzór bezodpadowej gospodarki budowlanej zgodnej z zasadą cyklu lasu. Obecnie sektor budowlany wytwarza najwięcej odpadów na świecie.

Dzięki innowacji i patentom budujemy energetycznie samowystarczalne domy z drewna bądź domy o minimalnym zapotrzebowaniu na energię – bez uciążliwych materiałów izolacyjnych i bez skomplikowanej techniki.

Domy Thoma, które same się ogrzewają i schładzają, czynią elektrownie atomowe zbędnymi. Kończą wojny o ropę naftową. Domy Thoma- jak drzewo, miasta- jak las.

Idź do sklepu
Zobacz film